ძროხის საწველი აპარატი

Screenshot_154
1,100 (მითითებული)

ერთიანი 25 ლიტრიანი ბალონით – 1100 ლარი

ერთიანი 30 ლიტრიანი ბალონით – 1200 ლარი

ორიანი 40 ლიტრიანი ბალონით – 1300 ლარი