შევიძენ პერმის ( ხელის)ტრაქტორს

VIP
_ტრაქტორები_7ngx-zy
200 (საშუალოდ)

ტრაქტორი დაშლილი გაფუჭებული