სერთიფიცირებული კაკლის”იდეალი”ს ნერგები

15 (მითითებული)

იყიდება სწრაფ მზარდი,უხვმოსავლიანი და ყინვაგამძლე კაკლის ჯიში “იდეალი”-ს ნერგები