პრესი

4,000 (მითითებული)

იყიდება პრესი 30 ტონიანი .