კოტეჯი

31,000 (მითითებული)

50 კვ დასრულებული, დათბუნებული, კომუნიკაცია გაყვანილი