ბუტკები (სამხედრო მანქანების)

2,000 (მითითებული)

არის ნორმალურ მდგომარეობაში.