მიუთითეთ ის მონაცემები რითიც გაიარეთ რეგისტრაცია, ასევე მიუთითეთ ინფორმაცია თქვენი განცხადების წაშლის შესახებ